فلاسفه تاکنون جز تفسیر جهان به شیوه های گوناگون کاری نکرده اند، لیکن برای ما تغییرآن مطرح است

کارل مارکس

AVANGARD49                 آوانگارد              
فعالین جنبش نوین کمونیستی ایران

 

 

 

 

برگزیده های ما

برای آزادی رفیق ژرژ ابراهیم عبدالله

george_ibrahim

 

 

جنبش کنونی، ماهیت آن و بدیل انقلابی

jonbesh_akhir

کاتالونی و حق تعیین سرنوشت

kataloni

 

 

 

باتحریکات جنگی آمریکا مقابله نماییم

باگروه 20 مبارزه کنیم

G-20-

 

 

*****************************

 

 

 

****************************

 

 

 

*************************

کسب قدرت سیاسی از طریق جنگ انقلابی یا بازی به سبک بورژوازی

**************************

 

 

*****************************

 

 

هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد

 

 

چهل وهفتمین سالگرد قیام سیاهکل، آغاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه گرامی باد

 

تظاهرات درفرانکفورت آلمان به پشتیبانی اعتراضات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

https://youtu.be/k8AO2uS2OYs

جمهوری اسلامی باهر جناح و دسته نابود باید گردد

 

***************************

صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر گرامی باد

Die Schmetterlinge - Jalava-Lied - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4ouhOdblWUE

 

 

**************************************

به یاد پنجاهمین سالگرد ترور کمونیست انترناسیونالیست، فرمانده چه گوارا

https://www.youtube.com/watch?v=Ybv3TkAVpcM&list=RDYbv3TkAVpcM

*******************************************************

 

 

*********************************************

 

 

دونالد ترامپ، مرتجعی تمام عیار درکاخ سفید

dtrump

 

 

مبارزات انقلابی انترناسیونال

 

 

 

آرشیو انتشارات
.
امیر پرویز پویان